Medarbejdere 

Maskinstation

   

Rasmus Nørgaard Nielsen
53 år
Ansat siden 1989

Erik Hvid
54 år
Ansat siden 1991

Anders Olsen
31
år
Ansat 18. juli 2011

Martin Tofting
37 år
Ansat d. 28. november 2016 

Nick Hansen
23 år
Ansat d. 1. februar 2015Jeannette Kuhr Larsen
53 år
Ansat siden 2003, kontorassistent.
           Chauffører


 

 

 

 

Peter Mølgård
har været ansat hos os siden 1. april 2001. Peter er 59 år.
Niels Otto Nielsen
Har været ansat hos os siden 31.07.2006
Niels Otto er 60 år.
   Kent Otskov
  
 Ansat pr. 01.09.15
   51  år  
Finn Løvendahl
Ansat 25.04.2016
54 år
   
 

Svineproduktion

       

Martin Holch Andersen er ansat pr. 29. januar 2013 som driftsleder for Risgårdens Svineproduktion Aps. Martin er 43 år.

Anton Meins
er ansat pr. 1. september
2017 som medhjælper på
Vievej. Anton er 36 år

 Maksym Zinchenko er ansat pr. 2. januar 2017 som medhjælper på Vievej. Maksym er 31 år

Roman Titkov
er pr. 1. november 2010 ansat som medhjælper på Nørremarkvej.
Roman er 30 år og kommer fra Ukraine
 
Lasse Leth Olesen er ansat pr. 22. oktober 2016 som elev. Lasse er på Nørremarkvej og er 20 år.

Alexandru Beleuta
er ansat pr. 01.01.2016 som elev på
Nørremarkvej.
Alex er 21 år og kommer fra Rumænien

       
 
Nicu Vasilicá Beleuta
er ansat som medhjælper pr. 25.02.13 på Nørremarkvej.
Nicu kommer fra Rumænien og er 25 år

Line Jørgensen
er ansat som medhjælper pr.
28.09.2013 på Nørremarkvej.
Line er 25 år.
 
Michael Hammer Frandsen
er ansat pr. 01.11.2015 som medhjælper på Nørremarkvej.
Michael er 21 år.
 
 Jakob Sigfred Kølbæk er ansat pr. 1. maj 2017 som medhjælper op Nørremarkvej. Jakob er 23 år.
 
 Marianne Christensen er ansat pr. 27. juni 2016 på Vievej. Hun har deltidsjob hos os.
Marianne er 50 år