Svineproduktion på Risgård

 
På Risgård produceres der ca. 8000 slagtesvin om året.
 
Her aftages de grise, som bliver frasorteret på Nørremarkvej.