Slamsuger

   
  
Vi har en slamsuger fra Samson på 15.000 liter.