Vognmand


Risgårds vognpark består af 4 lastbiler.

Heraf kører 1 af bilerne med presseningstrailer som transporterer forskellige emner rundt i Europa.

Vi kører for Uni-Way i Ålborg.

Disse transporter er, uanset modstridende forbehold måtte være taget, undergivet reglerne i konventionen om fragtaftaler ved international godstransport ad landevej (CMR) jfr. lov af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved intern. vejtransport.

Til transport af madaffald og lignende til biogasanlæg kører vi med en 36.000 liters tankvogn. Også gylle flyttes med dette køretøj.
I april 2007 har vi købt en grisetrailer til transport af svin - indenlands samt til udlandet.

Derudover har vi 1 forvogne/hængere, der kører for os selv.
Ta´ et kig under de forskellige emner og se, hvad der rører sig i vognmandsbranchen.